Plánování a řízení kampaní

Provedeme analýzu trhu a vnějších vlivů. Bude-li to účelné, zajistíme sociologické šetření a zjistíme co nejvíc informací o vašich stakeholderech.

Navrhneme smysluplný marketingový mix.

Vytvoříme obsah vaší prezentace a komunikace se stakeholdery – fotky, grafika, texty, videa, akce atd.

Manažersky, produkčně a technicky zajistíme hladký průběh kampaně.

Budeme hodnotit a průběžně reportovat účinnost kampaně. Nebude-li něco fungovat, rychle to napravíme.

Na vás a na váš podnik si často vzpomeneme, a tak dobré nápady budou nejspíš přicházet i uprostřed běžících kampaní. Buď je použijeme, nebo necháme na příště.

Marketingových nástrojů, pravidel a pouček známe nespočet. Mnoho z nich by bylo lepší zapomenout, ale tzv. Golden Circle Simona Sinka považujeme za důležitý.

“Úspěšné jsou firmy, které kromě toho, co a jak dělají, dokážou uvěřitelně popsat, proč to dělají.”
Simon Sinek