Výroba videa a publicita projektu v ČT
Tvůrčí skupina PRO Social

Krátký film o ženách, které se dostaly do obtížných životních situací, a přesto si s pomocí bfz, vzdělávací akademie s.r.o. našly zaměstnání. Součástí dodávky bylo také pořízení krátkých medailonků o jednotlivých ženách a zajištění publicity projektu “Spolupráce nese výsledky” nejen v pořadu České televize. Původní hudbu dodal Zysk.

Hlavní výstupy spolupráce