Multimédia do zámecké expozice
Tvůrčí skupina PRO Social

V roce 2014 jsme uspěli v tendru na “Zhotovení multimediálních děl pro expozice v rámci realizace projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum”. V říjnu 2014 jsme dokončili a předali tři krátké ale produkčně náročné filmy, které se staly součástí expozice v krásných prostorech zámecké jízdárny.