Filmy o sociální ekonomice v ČR, Belgii a Rakousku
Tvůrčí skupina PRO Social

Pro P3 – People, Planet, Profit, o. p. s. jsme v roce 2013 vyrobili 16 medailonků o tzv. sociálních podnicích v České republice a tři filmy o sociální ekonomice v ČR, v Rakousku a ve Flandrech. Součástí dodávky byly samozřejmě také animace (Kamila Burianová), původní hudba (Gipsy.cz) a titulky v několika jazycích. Na zakázce jsme spolupracovali s dramaturgem Josefem Fišerem.

Tady se na výsledek spolupráce s P3 můžete podívat